پی یر بیگوت،معاونت مهندسی و کیفیت ایکاپ

از تعهدات خود می گوید.

June 15, 2017
پی یر بیگوت،معاونت مهندسی و کیفیت ایکاپ

از تعهدات خود درباره ی کیفیت بالای پژو جدید 2008 و همچنین استاندارد های بین المللی این خودرو می گوید.
همچنین بیان می کنند که با کیفیت بالا و تلاش تیم ایکاپ در جهت رضایت مشتری می کوشند.

مشاهده ویدئو